Zelf & Co is een online platform over zorg en welzijn waar Limburgers laten zien hoe zij, soms met hulp van anderen, weer regie nemen over hun eigen leven.